SKAIK – Skogens KulturArv I Kvarkenregionen

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen (SKAIK) är ett EU-projekt inom ramen för Botnia Atlantica-programmet med svensk finansiering från Länsstyrelsen i Västerbotten.

Det finns stora kunskapsluckor kring kulturlämningar i Västerbottens och Österbottens skogar. Stora områden är endast översiktligt inventerade av arkeologer. Eftersom skogens kulturarv är så pass okänt riskerar det att förstöras av det moderna skogsbruket.

Läs mer »

SKAIK – Suomeksi Merenkurkun metsien kulttuuriperintö

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen-projekti (SKAIK, suomeksi Merenkurkun metsien kulttuuriperintö) on Botnia Atlantica-ohjelmaan kuuluva EU-hanke, jonka kansallisesta rahoituksesta vastaa Pohjanmaan liitto.

Västerbottenin ja Pohjanmaan metsien kulttuurikohteista on toistaiseksi vain vähän tutkittua tietoa. Suuria alueita on edelleen inventoimatta arkeologisesti. Metsien kulttuuriperintöä tunnetaankin tällä hetkellä niin huonosti, että se on vaarassa tuhoutua nykyaikaisen metsätalouden takia.

Lue lisää »