Mikä on SKAIK?

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen-projekti (SKAIK, suomeksi Merenkurkun metsien kulttuuriperintö) on Botnia Atlantica-ohjelmaan kuuluva EU-hanke.

Västerbottenin ja Pohjanmaan metsien kulttuurikohteista on toistaiseksi vain vähän tutkittua tietoa. Suuria alueita on edelleen inventoimatta arkeologisesti. Metsien kulttuuriperintöä tunnetaankin tällä hetkellä niin huonosti, että se on vaarassa tuhoutua nykyaikaisen metsätalouden takia.

Jotta Merenkurkun kulttuuriympäristöjä voidaan säilyttää ja vaalia, on inventointeja ja tiedottamista lisättävä sekä tehostettava kulttuurijäännösten hoitoa, niin Västerbottenissa kuin Pohjanmaallakin.

Monet samankaltaiset mutta myös erilaiset kulttuuripiirteet vuosisatojen aikana Merenkurkun molemmin puolin vahvistavat käsitystä, että niiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi on ponnisteltava yhdessä.

Projekti toteutetaan Ruotsin ja Suomen antikvaaristen ja metsäalan organisaatioiden kansallsiena ja paikallisena yhteistyönä.

Yhteistyötahot Ruotsissa:

Västerbottenin museo ja Västerbottenin läänin metsäkeskus (Skellefteån kunta, Västerbottenin läänin lääninhallituksen kulttuuriympäristöosasto, metsätalous, kotiseutuliike ja yhdistykset)

Yhteistyötahot Suomessa:

Museovirasto ja Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaa (Pohjanmaan museo, Metsähallitus, Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys)

Vuoden 2009 aikana tehdään inventoinnit Ruotsissa Lövångerin alueella ja Suomessa Laihian kunnan alueella. Inventointien yhteydessä tiedotetaan paikallisia metsänomistajia muinaisjäännöksistä ja muista kulttuurimuistoista. Yhtenä tavoitteena on valita vuoden aikana yleiseksi käyntikohteeksi kunnostettava muinais- tai kulttuurimuisto.

Haluatko tietää hankkeesta lisää? Ota yhteyttä Satu Koivisto, Vesa Laulumaa