Verksamhet och tidtabell

Fältarbetena i projektet utförs i huvudsak på våren och hösten då det är lättare att göra iakttagelser i terrängen än under växtperioden. Under vårvintern planeras arbeten som ska utföras under den kommande fältperioden. Vår och höst genomförs informationsmöten i områden där fältarbeten planeras eller genomförts.  Resten av året åtgår till stora delar till att behandla och rapportera det material som har producerats under fältarbetena. Även projektadministrationen tar mycket tid under året.

Verksamheten och tidtabell för etableringsprojektet 2011-2013 anges i tabellen.