Utställningen är utformad som kuber med text och bild. Alla kuber ryms i varandra för att underlätta transport och kan visas på flera olika sätt.

Kub 76 cm svenska och finska

Kub 60 cm svenska och finska

Kub 50 cm svenska

Kub 40 cm svenska

Kub 30 cm svenska